Nasza strona pełni rolę katalogu jak i sklepu, aby uzyskać informacje o cenie produktów należy przejść przez górne menu do podmenu wybierając produkt z podgałęzi lub klikając kolejne miniatury grup produktów przejść do tabeli asortymentowej po czym należy wybrać konkretny wymiar przez kliknięcie kwadracika w tabeli, spowoduje to wyświetlenie się okna z cenami, następnie przez kliknięcie przycisku DALEJ wybieramy pozycje i dojdziemy do okna z którego można wybrać ilość opakowań interesującego nas wkrętów i zatwierdzić przez przycisk DODAJ DO KOSZYKA.